Merces 50EW 1L na mączniaka fungicyd, nie Kendo

450,00  427,50 


Cena jednostkowa: INF zł za litr/kilogram.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 450,00 .

Zamawiaj ze stałym rabatem 5% bez logowania. Wspieraj polskie firmy.
Teraz kupisz na raty 0% z PayU. Wybierz płatność PayU następnie raty PayU.
yyyy

Opis

ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, w formie emulsji oleju w wodzie o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej przed mączniakiem prawdziwym. Środek ochrony roślin do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Zalecana dawka: 0,2-0,3 l/ha. SUBSTANCJA AKTYWNA CYFLUFENAMID (związek z grupy fenyloacetamidów) – 50 g w 1 litrze środka SPECJALISTA W ZWALCZANIU MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO * ZNAKOMITE DZIAŁANIE INTERWENCYJNE W KAŻDEJ FAZIE ROZWOJOWEJ * ZAPEWNIA DŁUGĄ I SKUTECZNĄ OCHRONĘ * WYKAZUJE WYJĄTOWE DZIAŁANIE ZAPOBIEGAWCZE

Przed zastosowaniem prosimy zapoznać się z etykietą!

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPRZEDAJEMY TYLKO UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM ZGODNIE Z ART. 28, ART. 25 USTAWY TAKOWE PREPARATY MOGĄ BYĆ ZBYWANE OSOBOM KTÓRE:

1) są pełnoletnie

2) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

KUPUJĄC OŚWIADCZACIE PAŃSTWO ŻE SPEŁNIACIE TE KRYTERIA

USTAWA Z DNIA 08.03.2013 O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Informacje dodatkowe

Pojemnosc

Producent

Substancja Czynna