Sekator Plus OD 1l Bayer chwastobójczy

215,00  204,25 

Na stanie
Cena jednostkowa: 215 zł za litr/kilogram.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 69,00 .

Zamawiaj ze stałym rabatem 5% bez logowania. Wspieraj polskie firmy.
Teraz kupisz na raty 0% z PayU. Wybierz płatność PayU następnie raty PayU.
yyyy

Opis

OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie zawiesiny olejowej do
rozcieńczania wodą (OD),
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna 2,4-D zaliczana jest do grupy O, a substancje czynne
jodosulfuron metylosodowy i amidosulfuron do grupy B.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera 3 substancje czynne należące do dwu różnych grup chemicznych o odmiennym sposobie
działania na chwasty. Substancja czynna – 2,4-D zaliczana jest do grupy regulatorów wzrostu. W roślinie
2,4-D powodują zakłócenia podziału komórek, co w efekcie prowadzi do deformacji liści i łodyg,
zahamowania wzrostu, karłowacenie, a następnie chlorozy, nekrozy i zasychania roślin.
Środek zawiera także substancje czynne – jodosulfuron metylosodowy i amidosulfuron, które zaliczane
są do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS) co powoduje blokowanie syntezy
aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek co w konsekwencji prowadzi do zahamowania
wzrostu oraz rozwoju chwastów.
Środek pobierany jest głównie poprzez liście chwastów, w mniejszym stopniu przez korzenie
i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej
niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po
upływie 14-18 dni.
Zboża ozime, środek stosowany w dawce 0,6 l/ha
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała,
mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny,
poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przetacznik polny, przytulia
czepna, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik
pospolity, tobołki polne.
Chwasty
średniowrażliwe:
fiołek polny, rdest powojowaty, przetacznik perski
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.
Zboża jare, środek stosowany w dawce 0,6 l/ha
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny,
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała,
maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik
szorstki, przetacznik polny, przetacznik perski, rdest plamisty, rdest
powojowaty (rdestówka), samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,
wilczomlecz obrotny
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się
Zboża jare, środek stosowany w dawce 0,45 l/ha
Chwasty wrażliwe bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna,
niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przetacznik
perski, rdest plamisty, rdest powojowaty (rdestówka), samosiewy rzepaku,
tasznik pospolity, wilczomlecz obrotny
Chwasty
średniowrażliwe
dymnica pospolita, ostrożeń polny, przetacznik perski
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się

 

Przed zastosowaniem prosimy zapoznać się z etykietą!

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPRZEDAJEMY TYLKO UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM ZGODNIE Z ART. 28, ART. 25 USTAWY TAKOWE PREPARATY MOGĄ BYĆ ZBYWANE OSOBOM KTÓRE:

1) są pełnoletnie

2) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

KUPUJĄC OŚWIADCZACIE PAŃSTWO ŻE SPEŁNIACIE TE KRYTERIA

USTAWA Z DNIA 08.03.2013 O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Pojemnosc

Producent

Substancja Czynna

, ,