Tern trubo 5l grzybobójczy zboża 5l mączniak

831,00  789,45 

Na stanie
Cena jednostkowa: 166.2 zł za litr/kilogram.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 308,00 .

Zamawiaj ze stałym rabatem 5% bez logowania. Wspieraj polskie firmy.
Teraz kupisz na raty 0% z PayU. Wybierz płatność PayU następnie raty PayU.
yyyy

Opis

OPIS DZIAŁANIA
FUNGICYD, koncentrat do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym, do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego do ochrony przed chorobami grzybowymi.
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.
Środek zawiera substancję czynną fenpropidyna zaliczaną do grupy FRAC: G2, nr podgrupy: 5.
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz stopnia zagrożenia plantacji
chorobami.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Pszenica jara, jęczmień jary
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz stopnia zagrożenia plantacji
chorobami.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Burak cukrowy
Mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPRZEDAJEMY TYLKO UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM ZGODNIE Z ART. 28, ART. 25 USTAWY TAKOWE PREPARATY MOGĄ BYĆ ZBYWANE OSOBOM KTÓRE:

1) są pełnoletnie

2) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

KUPUJĄC OŚWIADCZACIE PAŃSTWO ŻE SPEŁNIACIE TE KRYTERIA

USTAWA Z DNIA 08.03.2013 O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Informacje dodatkowe

Waga 5 kg
Pojemnosc

Producent

Substancja Czynna