Chamane 250SC grzybobójczy zboża ozime 5L

557,43  529,56 

Na stanie
Cena jednostkowa: 111.49 zł za litr/kilogram.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 557,43 .

Zamawiaj ze stałym rabatem 5% bez logowania. Wspieraj polskie firmy.
Teraz kupisz na raty 0% z PayU. Wybierz płatność PayU następnie raty PayU.
yyyy

Opis

Chamane 250 SC to środek grzybobójczy, fungicyd z firmy UPL Europe. Preparat w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego. Do stosowania w uprawach pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego oraz ziemniaka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima
Rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy 1. kolanka (gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Pszenżyto ozime
Rdza brunatna
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy 1. kolanka (gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Żyto ozime
Rdza brunatna żyta
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy 1. kolanka (gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Jęczmień ozimy
Plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy 1. kolanka (gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Rzepak ozimy
Zgnilizna twardzikowa
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek zastosować zapobiegawczo, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 60-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ziemniak
Rizoktonioza ziemniaka (ograniczenie występowania)
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek zastosować do opryskiwania pasowego gleby w trakcie wysadzania bulw, przy użyciu zamontowanego na sadzarce specjalistycznego opryskiwacza.
Zalecane jest stosowanie dwóch dysz rozpylających na każdy rząd, jednej skierowanej na miejsce upadku sadzeniaka, drugiej na przykrywającą go glebę. Należy unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, aby nie opóźniać ich kiełkowania i wschodów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik
Groch zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona, groch zielony łuskowy uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny pastewny (syn peluszka)
Askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość grochu)
W przypadku stosowania środka do zwalczania askochytozy grochu możliwe jest osiągnięcie pewnego stopnia zwalczania szarej pleśni i septoriozy.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu pierwszych oznak infekcji chorobowej, lub kiedy ocena predykcyjna wskazuje na warunki sprzyjające rozwojowi choroby opis fazy słowny (BBCH 13-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej co najmniej 14 dni
Drugie zastosowanie może być wymagane, jeśli presja choroby utrzymuje się na wysokim poziomie.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Przed zastosowaniem prosimy zapoznać się z etykietą!

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPRZEDAJEMY TYLKO UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM ZGODNIE Z ART. 28, ART. 25 USTAWY TAKOWE PREPARATY MOGĄ BYĆ ZBYWANE OSOBOM KTÓRE:

1) są pełnoletnie

2) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

KUPUJĄC OŚWIADCZACIE PAŃSTWO ŻE SPEŁNIACIE TE KRYTERIA

USTAWA Z DNIA 08.03.2013 O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Informacje dodatkowe

Waga 5 kg
Producent

Substancja Czynna

Pojemnosc