Regulator wzrostu antywylegacz Moddus 250EC 1L

192,00  182,40 

Na stanie
Cena jednostkowa: 192 zł za litr/kilogram.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 194,00 .

Zamawiaj ze stałym rabatem 5% bez logowania. Wspieraj polskie firmy.
yyyy

Opis

krótsze, grubsze, silniejsze źdźbło .

lepiej rozwinięty system korzeniowy

wysoki plon w każdym sezonie

długi okres stosowania (od krzewienia do liścia flagowego)

zapobieganie wyleganiu rośliny uprawnej, poprawa kondycji roślin

substancja czynna Trineksapak etylu

Przed zastosowaniem prosimy zapoznać się z etykietą!

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPRZEDAJEMY TYLKO UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM ZGODNIE Z ART. 28, ART. 25 USTAWY TAKOWE PREPARATY MOGĄ BYĆ ZBYWANE OSOBOM KTÓRE:

1) są pełnoletnie

2) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

KUPUJĄC OŚWIADCZACIE PAŃSTWO ŻE SPEŁNIACIE TE KRYTERIA

USTAWA Z DNIA 08.03.2013 O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Pojemnosc

Producent

Substancja Czynna