Forthial aktywator plnowania zbóż 5L biostymulator

210,00  199,50 


Cena jednostkowa: 42 zł za litr/kilogram.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 210,00 .

Zamawiaj ze stałym rabatem 5% bez logowania. Wspieraj polskie firmy.
Teraz kupisz na raty 0% z PayU. Wybierz płatność PayU następnie raty PayU.
yyyy

Opis

Substancja czynna: biologicznie aktywny filtrat GA 142 uzyskany z alg morskich Ascophyllum nodosum, azot – 6,2% (m/m), magnez – 9,0% (m/m) w przeliczeniu na MgO

poprawa odżywienia mineralnego. Forthial aktywuje pobieranie przez rośliny składników pokarmowych z gleby i zapewnia bardziej efektywne ich wykorzystanie. W opryskiwanych roślinach wzrasta m.in. zawartość azotu i magnezu (podstawowych składników chlorofilu), fosforu, który odgrywa kluczową rolę w przemianach energetycznych. Rośliny lepiej pobierają również mangan i siarkę

wzrost zawartości chlorofilu w liściach. Wzrost aktywności fotosyntetycznej liścia flagowego i podflagowego – fabryki asymilatów dla kłosa

poprawa parametrów jakościowych ziarna. W niektórych doświadczeniach po zastosowaniu aktywatora Forthial w późniejszym terminie – początek kłoszenia, stwierdzono wyższą zawartość białka, glutenu i poprawę wskaźnika sedymentacji Zeleny’ego w ziarnie pszenicy

pszenica – 1 oprysk od stadium drugiego kolanka do początku kłoszenia, dawka: 1 l/ha jęczmień jary – 1 oprysk od początku strzelania w źdźbło do stadium 2-go kolanka dawka: 1 l/ha jęczmień ozimy – 1 oprysk od początku strzelania źdźbło do stadium liścia flagowego dawka: 1 l/ha.

Przed zastosowaniem prosimy zapoznać się z etykietą!

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPRZEDAJEMY TYLKO UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM ZGODNIE Z ART. 28, ART. 25 USTAWY TAKOWE PREPARATY MOGĄ BYĆ ZBYWANE OSOBOM KTÓRE:

1) są pełnoletnie

2) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

KUPUJĄC OŚWIADCZACIE PAŃSTWO ŻE SPEŁNIACIE TE KRYTERIA

USTAWA Z DNIA 08.03.2013 O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Informacje dodatkowe

Waga 5 kg
Pojemnosc

Producent