Zaprawa na zboża BELTONE 25 FS 1L

141,89  134,80 


Cena jednostkowa: 141.89 zł za litr/kilogram.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 141,89 .

Zamawiaj ze stałym rabatem 5% bez logowania. Wspieraj polskie firmy.
Teraz kupisz na raty 0% z PayU. Wybierz płatność PayU następnie raty PayU.
yyyy

Opis

Pszenica ozimy 0,15-0,2 0,4 Śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa
Jęczmień ozimy 0,15-0,2 0,4 Głownia pyląca, pasiastość liści, zgorzel siewek; środek ogranicza występowanie: pleśni śniegowej, plamistości siatkowej, rynchosporiozy zbóż
Pszenżyto ozime 0,15-0,2 0,4 Zgorzel siewek, pleśń śniegowa
Żyto ozime 0,15-0,2 0,4 Środek ogranicza występowanie zgorzeli siewek
Pszenica jara 0,15-0,2 0,4 Śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
Jęczmień jary 0,15-0,2 0,4 Głownia pyląca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa, pasiastość liści
Owies 0,15-0,2 0,4
Głownia pyląca; środek ogranicza występowanie zgorzeli siewek

Przed zastosowaniem prosimy zapoznać się z etykietą!

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPRZEDAJEMY TYLKO UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM ZGODNIE Z ART. 28, ART. 25 USTAWY TAKOWE PREPARATY MOGĄ BYĆ ZBYWANE OSOBOM KTÓRE:

1) są pełnoletnie

2) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

KUPUJĄC OŚWIADCZACIE PAŃSTWO ŻE SPEŁNIACIE TE KRYTERIA

USTAWA Z DNIA 08.03.2013 O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Pojemnosc

Producent

Substancja Czynna