Zaprawa na łubin strączkowe RHIZOBIUM 100g

79,99  75,99 

Na stanie
Cena jednostkowa: 799.9 zł za litr/kilogram.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 79,99 .

Zamawiaj ze stałym rabatem 5% bez logowania. Wspieraj polskie firmy.
Teraz kupisz na raty 0% z PayU. Wybierz płatność PayU następnie raty PayU.
yyyy

Opis

Seria RHIZOBIUM obejmuje preparaty zawierające czyste liofilizaty bakterii brodawkowych charakterystyczne dla danego gatunku roślin bobowatych. Bakterie brodawkowe wchodzące w układ symbiotyczny z rośliną bobowatą zaopatrują ją w azot – najważniejszy pierwiastek plonotwórczy, uzyskując w zamian związki węgla. Stosowanie preparatów serii RHIZOBIUM w zaprawie nasion, pozwala nie tylko zwiększyć plonowanie roślin, ale również poprawia jakość plonu poprzez wzrost udziału białka w ogólnej masie plonu.

Produkty metabolizmu bakterii preparatu RHIZOBIUM oraz zasymilowany przez nie azot wzbogacają glebę wpływając na poprawę jej żyzności i lepsze plonowanie roślin w uprawach następczych. Tym samym symbioza roślin bobowatych z bakteriami Rhizobium pozwala na znaczne zredukowanie ilości nawozów azotowych w uprawach roślin. Preparaty serii RHIZOBIUM produkowane są w sposób gwarantujący wysoką koncentrację i żywotność bakterii co wpływa na ich stabilność i wysoką powtarzalność działania.

 

Preparat Rhizobium zawiera czysty liofilizowany szczep bakterii brodawkowych charakterystyczny dla danego gatunku roślin bobowatych. Koncentracja bakterii wynosi w preparacie min. 109, co jest najwyższą na rynku koncentracją bakterii dla roślin bobowatych.

Bakterie produkowane są w sposób gwarantujący ich wysoką żywotność i koncentrację, dzięki czemu preparat pozostaje stabilny oraz pozwala na uzyskanie pożądanego efektu z zachowaniem powtarzalności. Dostępne na rynku inokulanty zawierają znacznie niższą koncentrację mikroorganizmów, jak również nie są stabilizowane w sposób gwarantujący działanie preparatu.

 

Zaprawianie nasion w mieszalnikach metodą na sucho lub półsucho: Wyliczoną ilość materiału siewnego przeznaczonego na 1 ha powierzchni uprawy delikatnie zwilżyć wodą i umieścić w mieszalniku. Po wchłonięciu wody przez nasiona, do mieszalnika stopniowo wsypywać 100 gram odpowiedniego preparatu RHIZOBIUM i mieszać aż do uzyskania jednorodnej powłoki na materiale.

UWAGA! Na materiale przeznaczonym do zaprawy nie może występować „wolna woda”. Może być ona przyczyną nierównomiernego rozprowadzenia preparatu na zaprawianym materiale siewnym.

ZAPRAWIANIE NASION POPRZEZ OPRYSK
Rozpuścić 100 gram odpowiedniego preparatu RHIZOBIUM w 500 ml wody i nanieść na materiał siewny przeznaczony na 1 ha powierzchni uprawy w formie oprysku drobnokroplistego.

Materiał siewny zużyć w ciągu 1-3 dni od wykonania zaprawy.

 

Stosowanie preparatów z serii RHIZOBIUM:

  • wzbogaca glebę w azot i inne produkty metabolizmu bakterii,
  • powoduje wzrost żyzności gleby,
  • poprawia plonowanie roślin bobowatych oraz roślin w uprawach następczych,
  • pozwala ograniczyć ilość stosowanych nawozów azotowych.

Przed zastosowaniem prosimy zapoznać się z etykietą!

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPRZEDAJEMY TYLKO UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM ZGODNIE Z ART. 28, ART. 25 USTAWY TAKOWE PREPARATY MOGĄ BYĆ ZBYWANE OSOBOM KTÓRE:

1) są pełnoletnie

2) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

KUPUJĄC OŚWIADCZACIE PAŃSTWO ŻE SPEŁNIACIE TE KRYTERIA

USTAWA Z DNIA 08.03.2013 O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Informacje dodatkowe

Waga 0,1 kg
Producent

Pojemnosc