Sherpa 100 EC 1L owadobójczy cypermetryna

65,00  61,75 


Cena jednostkowa: 65 zł za litr/kilogram.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 65,00 .

Zamawiaj ze stałym rabatem 5% bez logowania. Wspieraj polskie firmy.
Teraz kupisz na raty 0% z PayU. Wybierz płatność PayU następnie raty PayU.
yyyy

Opis

RZEPAK OZIMY

słodyszek rzepakowy
 • zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha
 • termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy, gdy
  widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (główny kwiatostan) do końca fazy, gdy
  widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 55-57)

PSZENICA OZIMA

skrzypionki
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha
 • termin stosowania: opryskiwać od początku wylęgania się larw, od pełni fazy kłoszenia do końca fazy kłoszenia
  (BBCH 55-59)
mszyce
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha
 • termin stosowania: opryskiwać po wykłoszeniu, po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy
  kwitnienia nie później niż do początku mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 63-73)

JABŁOŃ

zwójkówki
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • termin stosowania: stosować przed kwitnieniem na zimujące gąsienice zwojkówek, od początku rozwoju kwiatostanu
  do końca fazy różowego pąka (BBCH 51-57)
mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • termin stosowania: opryskiwać po pojawieniu się pierwszych koloni mszyc, od końca fazy kwitnienia do końca fazy,
  gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości – mszyca jabłoniowa (BBCH 69-75) lub do końca fazy
  początkowego opadania owoców (BBCH 69-73)

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika,
piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • termin stosowania: opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic, gdy glówka osiąga 50%-60% typowej
  wielkosci (BBCH 45-46)
mszyca kapuściana
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • termin stosowania: opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, gdy główka osiąga 20%-30% typowej
  wielkości (BBCH 42-43)

 

Przed zastosowaniem prosimy zapoznać się z etykietą!

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPRZEDAJEMY TYLKO UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM ZGODNIE Z ART. 28, ART. 25 USTAWY TAKOWE PREPARATY MOGĄ BYĆ ZBYWANE OSOBOM KTÓRE:

1) są pełnoletnie

2) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

KUPUJĄC OŚWIADCZACIE PAŃSTWO ŻE SPEŁNIACIE TE KRYTERIA

USTAWA Z DNIA 08.03.2013 O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Producent

Substancja Czynna

Pojemnosc