Trimax 40g Galaper 1L na 2,5ha na chwasty wiosną

94,00  89,30 


Cena jednostkowa: INF zł za litr/kilogram.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 94,00 .

Zamawiaj ze stałym rabatem 5% bez logowania. Wspieraj polskie firmy.
Teraz kupisz na raty 0% z PayU. Wybierz płatność PayU następnie raty PayU.
yyyy

Opis

Połączenie substancji aktywnych zawartych w naszych preparatach czyni zabieg herbicydowy niesamowicie skutecznym. Zjawisko synergizmu sprawia, że tribenuron metylu oraz fluroksypyr stosowane razem zwalczają ponad 25 najbardziej uciążliwych chwastów. Przede wszystkim jednak dodanie do preparatu Trimax 50 SG środka Galaper 200 EC pozwoli bez problemu zwalczyć przytulię czepną. Połączone preparaty skutecznie zwalczą ten chwast nawet w późnych fazach rozwojowych. Jednocześnie możemy być pewni, że uprawy zbóż będą bezpieczne.

Trimax 50 SG Stosuje się od początku fazy 3 liścia zbóż do fazy pierwszego kolanka Sugerowana dawka: 24 g/ha – 40 g/ha. Galaper200 EC Opryskiwać po ruszeniu wegetacji do fazy drugiego kolanka. Sugerowana dawka: 0,4 l/ha – 0,6 l/ha. Substancje aktywne: Trimax 50 SG tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50%. Galaper200 EC fluroksypyr (związek pochodny z grupy kwasu pirydynokarboksylowego) – 200 g w 1 l preparatu.

Przed zastosowaniem prosimy zapoznać się z etykietą!

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPRZEDAJEMY TYLKO UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM ZGODNIE Z ART. 28, ART. 25 USTAWY TAKOWE PREPARATY MOGĄ BYĆ ZBYWANE OSOBOM KTÓRE:

1) są pełnoletnie

2) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

KUPUJĄC OŚWIADCZACIE PAŃSTWO ŻE SPEŁNIACIE TE KRYTERIA

USTAWA Z DNIA 08.03.2013 O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Informacje dodatkowe

Pojemnosc

,

Producent

Substancja Czynna

,