Toluron 700 SC 5L miotła chwasty dwuliścienne

334,00  317,30 

Na stanie
Cena jednostkowa: 66.8 zł za litr/kilogram.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 396,00 .

Zamawiaj ze stałym rabatem 5% bez logowania. Wspieraj polskie firmy.
Teraz kupisz na raty 0% z PayU. Wybierz płatność PayU następnie raty PayU.
yyyy

Opis

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu II. Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Pierwsze objawy działania pojawiają się po kilkunastu dniach od zastosowania w postaci widocznej chlorozy w przestrzeniach międzynerwowych, brzegach i wierzchołkach liści na najstarszych (dolnych) liściach, które jest zastępowana nekrozą. Następnie występuje coraz silniejsze zahamowania wzrostu rośliny.

Miotła zbożowa najskuteczniej jest zwalczana od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia, a chwasty dwuliścienne od fazy kiełkowania do fazy 6 liści.

a) Termin aplikacji: jesień, dawka: 1,4 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, stulicha psia.
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny.
Chwasty średnioodporne: iglica pospolita.
Chwasty odporne: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku.

b) Termin aplikacji:
wiosna, dawka: 1,4 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, przetacznik polny.
Chwasty średnioodporne: chaber bławatek, jasnota purpurowa, maruna bezwonna.
Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku.

wiosna, dawka: 1,75 l/ha
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, tasznik pospolity. Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, przetacznik polny. Chwasty średnioodporne: chaber bławatek, jasnota purpurowa, maruna bezwonna. Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, samosiewy rzepaku.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY

Termin stosowania:
a) jesienią: od fazy 2-3 liści zbóż (od BBCH 12-13) do wystąpienia nocnych przymrozków.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

lub

b) wiosną: po rozpoczęciu wegetacji roślin, w fazie pełni krzewienia (BBCH 25).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 – 1,75 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste .
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 .

ŻYTO OZIME
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

Termin stosowania:
jesienią w fazie pełni krzewienia (BBCH 25).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Przed zastosowaniem prosimy zapoznać się z etykietą!

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPRZEDAJEMY TYLKO UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM ZGODNIE Z ART. 28, ART. 25 USTAWY TAKOWE PREPARATY MOGĄ BYĆ ZBYWANE OSOBOM KTÓRE:

1) są pełnoletnie

2) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

KUPUJĄC OŚWIADCZACIE PAŃSTWO ŻE SPEŁNIACIE TE KRYTERIA

USTAWA Z DNIA 08.03.2013 O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Informacje dodatkowe

Waga 5 kg
Producent

Substancja Czynna

Pojemnosc