Spotlight Plus 060 EO desykacja ziemniaka 1L

292,90  278,26 

Na stanie
Cena jednostkowa: 292.9 zł za litr/kilogram.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 292,90 .

Zamawiaj ze stałym rabatem 5% bez logowania. Wspieraj polskie firmy.
Teraz kupisz na raty 0% z PayU. Wybierz płatność PayU następnie raty PayU.
yyyy

Opis

Desykant ułatwiający zbiór ziemniaków.

 

  • Przyspieszenie i wyrównanie dojrzewania
  • Polepszenie zdrowotności i jakości bulw poprzez:

-zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw,

-zapobieganie i ograniczenie porażenia bulw zarazą ziemniaka,

-zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.

  • Ułatwienie mechanicznego zbioru

 

Roślina uprawna: Ziemniaki
Zastosowanie jednorazowe: Zalecana dawka wynosi 1l/ha.
Zastosowanie dwuetapowe: -Zalecana dawka przy pierwszym zabiegu – 0,7 l/ha;-Zalecana dawka przy drugim zabiegu – 0,3 l/ha. Między zabiegami powinien być zachowany odstęp: 5 – 7 dni.

 

Terminy niszczenia naci: 

Terminy niszczenia naci: 1. Termin fizjologiczny

Zabieg wykonać w fazie starzenia się roślin ziemniaka (BBCH 90), na około 2-3 tygodnie przed przewidywanym (fizjologicznym) terminem zbioru ziemniaków. Dokładny termin stosowania środka należy ustalić w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych w danym rejonie kraju oraz od grupy wczesności, do której należy odmiana i przeznaczenia ziemniaków. W momencie, gdy bulwy ziemniaka osiągnęły odpowiednią wielkość i jakość handlową oraz odpowiedni stopień dojrzałości skórki.

Terminy niszczenia naci: 2. Termin uwzględniający choroby wirusowe

Niszczenie naci wykonuje się po przekwitnięciu roślin ziemniaka, na około 7-14 dni po letnim oblocie mszyc – wektorów chorób wirusowych:

•odmiany wczesne w III dekadzie lipca, na około 60 dni po wschodach roślin ziemniaka,

•odmiany średnio-wczesne w I dekadzie sierpnia, na około 70 dni po wschodach roślin ziemniaka,

•odmiany późne w I lub II dekadzie sierpnia, w około 80 dni po wschodach roślin ziemniaka.

Terminy niszczenia naci: 3. Termin uwzględniający zwalczanie zarazy ziemniaka

W programach ochrony plantacji ziemniaka przed zarazą ziemniaka niszczenie naci ziemniaczanej jest ostatnim zabiegiem ochronnym niszczącym zarodniki grzyba przemieszczające się z naci do bulw.

Termin zbioru: W 14 dni od zastosowania środka. Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie dłużej niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnej roślin oraz zwiększa ryzyko porażenia bulw rizoktoniozą.

 

 

Przed zastosowaniem prosimy zapoznać się z etykietą!

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPRZEDAJEMY TYLKO UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM ZGODNIE Z ART. 28, ART. 25 USTAWY TAKOWE PREPARATY MOGĄ BYĆ ZBYWANE OSOBOM KTÓRE:

1) są pełnoletnie

2) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

KUPUJĄC OŚWIADCZACIE PAŃSTWO ŻE SPEŁNIACIE TE KRYTERIA

USTAWA Z DNIA 08.03.2013 O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Producent

Substancja Czynna

Pojemnosc