Rhizosum N 25g wiązanie azotu poprawa żyzności

191,55  181,97 

Na stanie
Cena jednostkowa: 7662 zł za litr/kilogram.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 159,00 .

Zamawiaj ze stałym rabatem 5% bez logowania. Wspieraj polskie firmy.
Teraz kupisz na raty 0% z PayU. Wybierz płatność PayU następnie raty PayU.
yyyy

Opis

wykorzystaj azot z powietrza dla twoich roślin

Wystarczy 1 oprysk przed siewem , po siewie lub na początku wzrostu roślin uprawnych w dawce 25g/ha aby ograniczyć dawki azotu zastosowanego w nawozach mineralnych.

Bardzo ważną zaletą preparatu Rhizosum N jest możliwość łącznego stosowania z nawozami dolistnymi oraz z większością herbicydów i fungicydów, z wyjątkiem preparatów miedziowyc

Bakterie:

– zasiedlają ryzosferę roślin uprawnych dzięki czemu asymilowany azot jest bardzo łatwo i szybko dostępny dla roślin,

– poprawiają sprawność biologiczną gleby, nie tylko w roku zastosowania ale także w latach następnych

– stymulują wzrost roślin

– zapewniają dobre zaopatrzenie roślin w azot nawet niekorzystnych warunkach, susza, zimno

Uprawa Termin Dawka
Zboża ozime Jeden zabieg po ruszeniu wegetacji wiosennej, w fazie krzewienia 25-50g/ha w 200-300 l wody
Zboża jare Jeden zabieg przed siewem, po siewie lub w fazie krzewienia 25-50g/ha w 200-300 l wody
Kukurydza Jeden zabieg przed siewem, po siewie lub w fazie 6-8 liści 25-50g/ha w 200-300 l wody
Ziemniak Jeden zabieg przed sadzeniem, po sadzeniu lub po wytworzeniu pokroju krzaka 25-50g/ha w 200-300 l wody
Rzepak ozimy Jeden zabieg po ruszeniu wiosennej wegetacji 25-50g/ha w 200-300 l wody
Burak cukrowy Jeden zabieg w fazie 6 liści 25-50g/ha w 200-300 l wody
Łąki Jeden zabieg po ruszeniu wegetacji wiosennej oraz po pierwszym pokosie 25-50g/ha w 200-300 l wody
Uprawy sadownicze Po ruszeniu wegetacji wiosennej w formie oprysku pasów herbicydowych lub poprzez fertygację 25-50g/ha w 300-500 l wody
Warzywa kapustne, pomidor, papryka Jeden zabieg 2 tygodnie po wysadzeniu rozsady 25-50g/ha w 300-500 l wody
Pozostałe warzywa Jeden zabieg przed siewem, po siewie lub we wczesnych fazach rozwojowych do 6 liści 25-50g/ha w 300-500 l wody

Przed zastosowaniem prosimy zapoznać się z etykietą!

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPRZEDAJEMY TYLKO UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM ZGODNIE Z ART. 28, ART. 25 USTAWY TAKOWE PREPARATY MOGĄ BYĆ ZBYWANE OSOBOM KTÓRE:

1) są pełnoletnie

2) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

KUPUJĄC OŚWIADCZACIE PAŃSTWO ŻE SPEŁNIACIE TE KRYTERIA

USTAWA Z DNIA 08.03.2013 O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Informacje dodatkowe

Waga 0,025 kg
Pojemnosc