Duett Star 1L 334SE grzybobójczy zboża BRAK NA STANIE WYCOFANY

125,00  118,75 


Cena jednostkowa: 125 zł za litr/kilogram.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 125,00 .

Zamawiaj ze stałym rabatem 5% bez logowania. Wspieraj polskie firmy.
Teraz kupisz na raty 0% z PayU. Wybierz płatność PayU następnie raty PayU.
yyyy

Opis

DUETT STAR 334 SE to środek grzybobójczy, koncentrat w postaci zawiesinoemulsji do
rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego,
interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz buraka
cukrowego przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu
opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew,
brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Środek stosować w okresie wegetacji od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy
kłoszenia (BBCH 30-59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 21 dni
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Pszenżyto ozime
rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza
kłosów, czerń kłosów
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Środek stosować w okresie wegetacji od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy
kłoszenia (BBCH 30-59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 21 dni
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Żyto
rdza brunatna, rdza źdźbłowa, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Środek stosować w okresie wegetacji od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy
kłoszenia (BBCH 30-51).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 21 dni
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień ozimy
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa
jęczmienia, fuzarioza kłosów
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Środek stosować w okresie wegetacji od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia
(BBCH 29-51).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 21 dni
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna,
brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Środek stosować w okresie wegetacji od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy
kłoszenia (BBCH 30-59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 21 dni
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa
jęczmienia
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Środek stosować w okresie wegetacji od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia
(BBCH 29-51).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 21 dni
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Burak cukrowy
chwościk buraka, mączniak buraka, brunatna plamistość liści
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od
fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi, gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby, do
fazy, w której korzenie osiągają wielkość wymaganą do zbioru. (BBCH 39-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Przed zastosowaniem prosimy zapoznać się z etykietą!

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPRZEDAJEMY TYLKO UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM ZGODNIE Z ART. 28, ART. 25 USTAWY TAKOWE PREPARATY MOGĄ BYĆ ZBYWANE OSOBOM KTÓRE:

1) są pełnoletnie

2) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

KUPUJĄC OŚWIADCZACIE PAŃSTWO ŻE SPEŁNIACIE TE KRYTERIA

USTAWA Z DNIA 08.03.2013 O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Producent

Substancja Czynna

,

Pojemnosc