Zaprawa Real Plus 080FS 1L

Zawartość substancji czynnych:
fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 33,3 g/l (3,0%),
fluksapyroksad (związek z grupy karboksyamidów) – 33,3 g/l (3,0%),
tritikonazol (związek z grupy triazoli) – 33,3 g/l (3,0

224,00  212,80 

Na stanie
Cena jednostkowa: 224 zł za litr/kilogram.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 224,00 .

Zamawiaj ze stałym rabatem 5% bez logowania. Wspieraj polskie firmy.
Teraz kupisz na raty 0% z PayU. Wybierz płatność PayU następnie raty PayU.
yyyy

Opis

Rejestracja w: pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto.
Skład: prochloraz kompleks z miedzią 60g; tritikonazol 20g
Dawka 2L/1 tonę ziarna

Zalety produktu:

  • jedna zaprawa dla wszystkich zbóż,
  • wysoka skuteczność przeciwko najważniejszym chorobom pszenicy i jęczmienia,
  • specjalista przeciwko pleśni śniegowej i fuzariozom,
  • wysoka jakość formulacji: dobre pokrycie, intensywne zabarwienie, minimalne pylenie zaprawionych nasion.

Selektywna zaprawa nie zakłóca kiełkowania i wschodów roślin z zaprawionych nasion wysianych bezpośrednio lub w krótkim terminie po zaprawieniu, przy siewach wykonanych w optymalnych terminach agrotechnicznych. Nawet opóźnione zasiewy nie niosą ze sobą ryzyka wschodów i obniżenia odporności na mróz. Selektywna zaprawa umożliwia również przechowanie zaprawionego materiału siewnego do następnego sezonu agrotechnicznego. Zaprawione ziarno wykazuje wówczas parametry wigoru podobne jak zdrowy materiał niezaprawiony. Rell Super jest zaprawą selektywną, czyli nie niesie za sobą ryzyka ani podczas wschodów po bezpośrednim zaprawieniu, ani po 1 roku przechowywania zaprawionych nasion.

Prochloraz (grupa imidazoli) jest substancją działającą wgłębnie, dezynfekuje ziarniak przeciwko chorobom lokującym się płytko w warstwie aleuronowej i okrywie owocowo-nasiennej. Bardzo dobrze zwalcza patogeny z rodzaju Fusarium i Microdochium nivale odpowiedzialne za zgorzele siewek i pleśń śniegową oraz Pyrenophora spp. – grzyba wywołującego między innymi pasiastość liści jęczmienia czy plamistość siatkową jęczmienia.

Tritikonazol (grupa triazoli) jest substancją systemiczną. Działa bardzo dobrze w małych dawkach przeciwko patogenom lokującym się na powierzchni i głębiej w ziarniaku, takim jak Tilletia carries i Foetida wywołujących śnieć cuchnącą i gładką, Ustilago spp. powodujące głownie, Fusarium spp. – sprawcę zgorzeli siewek, oraz Septoria nodorum odpowiedzialną za septoryjną zgorzel siewek.

 

Przed zastosowaniem prosimy zapoznać się z etykietą!

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPRZEDAJEMY TYLKO UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM ZGODNIE Z ART. 28, ART. 25 USTAWY TAKOWE PREPARATY MOGĄ BYĆ ZBYWANE OSOBOM KTÓRE:

1) są pełnoletnie

2) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

KUPUJĄC OŚWIADCZACIE PAŃSTWO ŻE SPEŁNIACIE TE KRYTERIA

USTAWA Z DNIA 08.03.2013 O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Pojemnosc

Producent

Substancja Czynna

,