Antywylegacz WINDSAR 250EC 1L

133,00  126,35 

Na stanie
Cena jednostkowa: 133 zł za litr/kilogram.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 133,00 .

Zamawiaj ze stałym rabatem 5% bez logowania. Wspieraj polskie firmy.
Teraz kupisz na raty 0% z PayU. Wybierz płatność PayU następnie raty PayU.
yyyy

Opis

Pszenica ozima
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Termin stosowania środka:
Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25–39).
Środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL w dawkach:
Windsar 250 EC – 0,3 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL – 1 l/ha.
Termin stosowania:
Środki stosować od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31–33).
Maksymalna liczba zabiegów: 1
Środek można stosować również w dawkach dzielonych:
w fazie początku strzelania źdźbło (BBCH 29–31) – dawka 0,3 l/ha i w fazie liścia flagowego (BBCH 39) –
dawka 0,3 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (zabieg jednorazowy) lub 2 (w systemie dawek
dzielonych)
Jęczmień ozimy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania środka:
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Żyto ozime
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Termin stosowania środka:
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31–39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Pszenżyto ozime
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania środka:
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Jęczmień jary
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.
Owies siewny
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Termin stosowania środka:
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).
Środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL od fazy 1. kolanka do
fazy 4. kolanka, w dawkach: Windsar 250 EC – 0,2 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL – 1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Przed zastosowaniem prosimy zapoznać się z etykietą!

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPRZEDAJEMY TYLKO UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM ZGODNIE Z ART. 28, ART. 25 USTAWY TAKOWE PREPARATY MOGĄ BYĆ ZBYWANE OSOBOM KTÓRE:

1) są pełnoletnie

2) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

KUPUJĄC OŚWIADCZACIE PAŃSTWO ŻE SPEŁNIACIE TE KRYTERIA

USTAWA Z DNIA 08.03.2013 O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Pojemnosc

Producent

Substancja Czynna